חזון האגודה:

אגודת הסטודנטים של המכללה האקדמית צפת אחראית על ייצוג הסטודנטים, שמירת זכויותיהם וקידום האינטרסים הסטודנטיאליים במכללה ומחוצה לה.

חברי האגודה יהיו קשובים לציבור הסטודנטים באופן מתמיד, תוך שימת דגש על מתן מענה לפניות וצרכי כל סטודנט וסטודנט, שמירה וקידום מעמד הסטודנט ודאגה לרווחתו.

אגודת הסטודנטים תתנהל תוך שקיפות מלאה, ראייה מערכתית כוללת והקפדה על כללי מנהל תקין. כמו כן, חברי האגודה יהוו דוגמה ומופת לכלל ציבור הסטודנטים וינהגו בדרך ראויה במילוי תפקידם.

אגודת הסטודנטים תדאג לחיזוק הקשר בין המכללה לקהילה תוך רתימת הסטודנטים לפעילות קהילתית וכן תעודד ותקדם יוזמות סטודנטיאליות בנושא.

אגודת הסטודנטים תהדק את תחושת השייכות והמחויבות של הסטודנטים למכללה, תוך חיזוק גאוות היחידה בעצם הבחירה במכללה האקדמית צפת.